OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > KESTÄVÄN KASVUN JA YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN (HYV7), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (HYV7), Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot