OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA (SYA7), LAUREA LEPPÄVAARA > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA, YAMK, K22, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, K22, Leppävaara

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
YDINOSAAMINEN
               
VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN
               
Voimavaraistavat työtavat terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä sosiaalisessa kuntoutuksessa 10
 
   
   
Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5
 
   
   
Verkkovälitteisen asiakastyön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
   
Voimavaraistava ohjaus työyhteisössä 5
 
   
   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka 0                
Opinnäytetyö 30
4020401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 40 20 40 10 10 40 10 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.