OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HYV5 PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

HYV5 Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot