OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SYV7 DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL HEALTH AND CRISIS MANAGEMENT, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

SYV7 Degree Programme in Global Health and Crisis Management, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot