OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL HEALTH AND CRISIS MANAGEMENT (SYV7), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Degree Programme in Global Health and Crisis Management (SYV7), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot