OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, YAMK-TUTKINTO (TYJ), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (YAMK-TUTKINTO) S2019, YHTEISET OPINNOT
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto) S2019, Yhteiset opinnot

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
         
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
 
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
 
Tutkimusviestintä 5
 
 
Vaikuttavuustutkimus 5
 
 
20200200
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
         
Muutoksen johtaminen 5
 
 
Verkostojen johtaminen 5
 
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
 
Ethical Leadership and Management Symposium 5          
Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä 5
 
 
25250250
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
         
Digitaalisuus palveluissa 5
 
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
 
Ketterät menetelmät palvelumuotoilussa 10
 
 
Digitaalisten palveluiden käytettävyys ja saavutettavuus 5
 
 
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sote-integraatiossa 5          
Verkkovälitteinen ohjaus 5          
3520152015
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Yrittäjyys osana uraa 5
 
 
Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit 5
 
 
Behavioral Decision-Making Perspective in Business and Public Policy 5
 
 
Riskienhallinta modernissa organisaatiossa ja yhteiskunnassa 5
 
 
Visualisointi ja tarinankerronta vaikuttamisen keinona 5          
2010101010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 100 75 25 75 25

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.