OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, YAMK-TUTKINTO (TYJ), YHTEISET OPINNOT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (YAMK-TUTKINTO), K19, YHTEISET OPINNOT
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K19, Yhteiset opinnot

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
           
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
 
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
 
 
Tutkimusviestintä 5
 
 
 
Vaikuttavuustutkimus 5
 
 
 
200200200
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
           
Muutoksen johtaminen 5
 
 
 
Verkostojen johtaminen 5
 
 
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
 
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
 
 
Moninaisuuden johtaminen työyhteisössä 5
 
 
 
250250250
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
           
Digitaalisuus palveluissa 5
 
 
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
 
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
 
 
Ketterät menetelmät palvelumuotoilussa 10
 
 
 
Digitaalisten palveluiden käytettävyys ja saavutettavuus 5
 
 
 
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sote-integraatiossa 5
 
 
 
400400400
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
           
Yrittäjyys osana uraa 5
 
 
 
Liiketoimintamallien ja elävien laboratorioiden kehittäminen 5
 
 
 
Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit 5
 
 
 
Behavioral Decision-Making Perspective in Business and Public Policy 5
 
 
 
CERN BootCamp 10
 
 
 
300300300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 115 0 115 0 115 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.