OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HYA4 OIKEUDELLINEN ERITYISOSAAMINEN JA OIKEUSMUOTOILU, LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

HYA4 Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot