OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA (SYA6), LAUREA LEPPÄVAARA > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA, YAMK, S18, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, yamk, S18, Leppävaara

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN
               
Voimavaraistavat työtavat sosiaalisessa kuntoutuksessa ja terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä 10
 
   
   
Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5
 
   
   
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen 5
 
   
   
Työnohjaus ja tiimivalmennus 5
 
   
   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010401010401010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
   
   
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
   
   
 
Tutkimusviestintä 5
   
   
 
Vaikuttavuustutkimus 5
   
   
 
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
   
   
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
   
   
 
Verkostojen johtaminen 5
   
   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
   
   
 
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
   
   
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
   
   
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
   
   
 
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
               
Yrittäjyys osana uraa 5
   
   
 
65006500650
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 115 10 40 75 10 40 75 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.