OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SYA4 SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, LAUREA LEPPÄVAARA > SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, YAMK, S17, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen, yamk, S17, Leppävaara

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALISESSA KUNTOUTUKSESSA JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ
               
Sosiaalinen kuntoutus 10
 
   
   
Eettinen toiminta ja päätöksenteko 5
 
   
   
Työnohjaus ja tiimivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtamisessa 5
 
   
   
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtaminen 5
 
   
   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 5
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
   
   
Tutkimusviestintä 5
 
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5
 
   
   
Tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämän tukena 5
 
   
   
25025002500
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
 
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
   
   
Verkostojen johtaminen 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
   
   
Palveluliiketoiminnan strateginen johtaminen 5
 
   
   
25025002500
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
 
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
   
   
Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu 5
 
   
   
Fasilitointi asiantuntijan työkaluna 5
 
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5
 
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
   
   
35035003500
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 115 0 115 0 0 115 0 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.