OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SYA4 SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN, LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

SYA4 Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen, Laurea Leppävaara
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot