OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN (SYA4), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen (SYA4), Laurea Leppävaara
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot