OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT (NYA3), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot