OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > NYA3 TULEVAISUUDEN INNOVATIIVISET DIGITAALISET PALVELUT, LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

NYA3 Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot