OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ (HYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ, YAMK, S18, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, yamk, S18, Leppävaara

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT
               
Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä 5
 
   
   
Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa 5
 
   
   
Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä 5
 
   
   
Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa 5
   
   
 
Tuottavuuden parantaminen ja palvelukehitys käyttäytymistaloustieteen keinoin 5
   
   
 
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa 5
   
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010252510252510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
   
   
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
   
   
 
Tutkimusviestintä 5
   
   
 
Vaikuttavuustutkimus 5
   
   
 
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
   
   
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
   
   
 
Verkostojen johtaminen 5
   
   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
   
   
 
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
   
   
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
   
   
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
   
   
 
Yrittäjyys osana uraa 5
   
   
 
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
65006500650
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 115 10 25 90 10 25 90 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.