OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SZV3 SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA, ERIKOISTUMISKOULUTUS, LAUREA TIKKURILA > SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA, ERIKOISTUMISKOULUTUS

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, erikoistumiskoulutus

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa,15 op
               
Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa,15 op 15
 
 
7.57.57.57.507.57.50
Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
               
Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op 8
 
 
44440440
Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op
               
Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op 7  
   
   
07007007
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 11.5 18.5 11.5 11.5 7 11.5 11.5 7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.