OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > SZG2 ETÄRATKAISUT KUNTOUTUMISEN TUKENA -ERIKOISTUMISKOULUTUS > ETÄRATKAISUT KUNTOUTUMISEN TUKENA -ERIKOISTUMISKOULUTUS

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op 5
 
 
Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op 10
Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op 5
 
 
Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op 10
 
 
30228228
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 2 28 2 28

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten ja insinöörien teoreettisia perusteita kuntoutuksen etäratkaisujen kehittämiseen sekä vahvistaa monialaisen etäratkaisujen käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyvää osaamista osana uudistuvia sote-palveluita.
Tavoitteena on kehittää, testata ja arvioida uusien ja jo olemassa olevien etäratkaisujen soveltuvuutta asiakastyöhön. Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen tarvittavien valmiuksien kehittämiseen yhteistyössä teknologian asiantuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa. Erikoistumiskoulutus lisää opiskelijoiden tiedollista ja taidollista osaamista kuntoutumisen etäratkaisuista ja niiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä yhteistyössä eri ammattiryhmien ja kuntoutujien kanssa.
Opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansalliseen verkostoitumiseen ja kehittämiseen.
Koulutuksen aikana kehitetään monialaisesti kuntoutumisen etäratkaisuihin liittyvää osaamista, joka täydentää ja syventää opiskelijoiden ammatillista osaamista uusimpaan tutkittuun tietoon perustuen.