OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS (NTV2), LAUREA TIKKURILA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, NUORET, S16, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Tietojenkäsittelyn koulutus, nuoret, S16, Tikkurila

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Asiantuntijaksi kehittyminen ja vuorovaikutus 10
     
           
           
Yrityksen toiminnot 10
     
           
           
Yrittäjyys 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
350003500000035000000
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
Tiedonhallinta ja tietokantojen perusteet 5
     
           
           
Tietoverkot, tietoturva ja käyttöjärjestelmät 5
     
           
           
Verkkosivujen kehittäminen ja visuaalinen suunnittelu 10
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
300003000000030000000
PALVELULIIKETOIMINTA
                                   
Service as Business 5  
       
           
       
Managerial Work and Effective Communication in Organization 10  
       
           
       
Tietojenkäsittelyn palvelukehitysprojekti 10    
         
           
   
English for International Project Development 5  
       
           
       
020100002001000002001000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5  
       
           
       
Tutkimusmenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
272102070210020702100
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15    
         
           
   
Harjoittelu 2 15    
         
           
   
003000000300000003000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 27 61 0 67 0 27 0 61 0 0 67 0 27 0 61 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.