OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > TOB TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO) 2017-2018, LAUREA HYVINKÄÄ > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), LAUREA HYVINKÄÄ
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Laurea Hyvinkää

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
         
Valmentava matematiikka 3
 
 
Oikeudellinen osaaminen 5
 
 
Käden taitojen ammatillinen hyödyntäminen 5
 
 
Keho, kieli, tunne, mieli - viestintää vallattomasti 5
 
 
Sosiaalialan lääkehoito 3
 
 
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0          
Linking Language and Music Teaching 5
 
 
26260260
KIELITAITO JA KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN
         
Valmentava englanti 3
 
 
Valmentava ruotsi 3
 
 
Conversation in English 5
 
 
Legal English 5
 
 
Language and cultural Tandem 5
 
 
Kieli- ja kulttuuritandem 5          
Kieli- ja kulttuuritandem 3
 
 
Suomen kielen perusteet 3
 
 
Työelämän venäjä I, alkeistaso 5
 
 
Työelämän venäjä I, äidinkielen taso 5
 
 
Työelämän venäjä II, alkeistaso 5
 
 
Työelämän venäjä II, äidinkielen taso 5
 
 
47470470
UUDISTUVA OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY SOSIAALIHUOLLOSSA
         
Oikeudellistuva yhteiskunta ja ihminen 10          
Asiakkaana sosiaalihuollossa 5
 
 
Lapsi ja perhe sosiaalihuollon asiakkaana 10
 
 
Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa 5          
15150150
PROJEKTIJOHTAMINEN
         
STRATEGINEN JOHTAMINEN
         
TALOUDEN HALLINTA
         
BRÄNDIN JOHTAMINEN
         
LAUREA STARTUP - IDEOISTA LIIKETOIMINTAA
         
MARKKINOINTIVIESTINTÄ JA MYYNTI
         
VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
         
Graafinen suunnittelu 5
 
 
55050
JULKISOIKEUS
         
Hallinto- ja kunnallisoikeus 5
 
 
Valtiosääntö- ja EU-oikeus 10
 
 
Rikosoikeus ja prosessioikeus 10
 
 
Svenska för juridisk expertis 5
 
 
30300300
YKSITYISOIKEUS
         
Insolvenssioikeus 5
 
 
Perhe- ja jäämistöoikeus 5
 
 
Sopimus- ja velvoiteoikeus 5
 
 
Työoikeus 5
 
 
Yhtiö- ja rahoitusoikeus 5
 
 
Oikeus tutkimuskohteena 5
 
 
30300300
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
         
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10
 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10
 
 
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10
 
 
30300300
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
         
The European Music Portfolio: a Creative Way into Languages 5
 
 
Musiikki-integraatio ja pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 5
 
 
Luova valokuvaus 5          
Ilmaisun monet kasvot 5          
Minä kouluttajana 5          
10100100
AIKUISSOSIAALITYÖ
         
Toiminnalliset ja luovat menetelmät aikuissosiaalityössä 10
 
 
Sosiaaliohjaus ja kuntouttavat työmenetelmät 10          
Osallisuuden vahvistaminen 10
 
 
Psykososiaalinen kuntoutustyö 5
 
 
Ikääntyvien palvelut hyvinvointiyhteiskunnassa 10          
25250250
ASIAKASLÄHTÖINEN OHJAAMINEN
         
Asiakaslähtöinen hoito- ja ohjaus mielenterveystyössä 10
 
 
Ohjaus ja neuvonta päihdetyössä 5
 
 
Asiakaslähtöinen hoito ja ohjaus akuuttihoitotyössä 10
 
 
Lähi- ja parisuhdeväkivalta 5
 
 
Ammattitaitoa edistävä valinnainen harjoittelu 5
 
 
Hoitajan vastaanottotyö lähipalveluissa 10
 
 
Syöpähoitotyön syventävä osaaminen 5
 
 
Kliinisen hoitotyön työpaja- ja simulaatioharjoittelu ja/tai ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5
 
 
55550550
PERHEEN TUKEMINEN
         
Monimuotoinen perhe 5
 
 
Lastensuojelu 5
 
 
Lapsen kanssa työskentely ja lapsen erityisen tuen tarpeet 5
 
 
15150150
OHJAUS JA OSAAMISVALMENNUS
         
Tuutoritoiminta 5
 
 
55050
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5
 
 
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10
 
 
15150150
AKUUTTIPOTILAAN HOITOTYÖ
         
Leikkauspotilaan hoitotyö 5
 
 
Tehohoitopotilaan hoitotyö 5
 
 
Hoitoympäristö ja turvallisuus leikkaus- ja teho-osastolla 5          
Päivystyshoitotyö 5
 
 
Hoitoympäristö, teknologia ja turvallisuus leikkaus- ja teho-osastolla 5          
Tehohoitopotilaan hoitotyö 5          
Leikkauspotilaan hoitotyö 5          
15150150
PROJEKTIJOHTAMINEN
         
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
         
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
         
LAUREA STARTUP
         
AIKUISSOSIAALITYÖ
         
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5          
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10
 
 
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5
 
 
15150150
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
         
Lastensuojelu 10          
Perhetyö 10
 
 
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10
 
 
20200200
THE DEVELOPER OF DIGITAL HEALTH AND WELFARE SERVICES
         
The Citizens as Customers of Digital Health and Welfare Services 5
 
 
The Digital Environment in Health and Welfare Services and its Ethics and Regulations 5
 
 
Digital Service Development and Information Management in Health and Welfare Services 5
 
 
15150150
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10
 
 
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5
 
 
15150150
AKUUTTIHOITOTYÖ
         
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5
 
 
20200200
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
         
Sosiaali- ja terveysalan integraatio hyvinvoinnin edistämisessä 5          
Asiakaslähtöisen yhteistyöosaamisen kehittäminen 10
 
 
10100100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 418 418 0 418 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.