OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TOA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO) 2017-2018, LAUREA LEPPÄVAARA > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Laurea Leppävaara

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
ASIANTUNTIJAN TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ
         
Maineen johtaminen viestinnän keinoin 5          
Tehokkaasti viestivä organisaatio 5
 
 
Vuorovaikutus ja verkostoituminen eri foorumeilla 5
 
 
Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet 5
 
 
Visuaalisen viestinnän toteuttaminen 10
 
 
Tehosta viestintääsi 5          
25250250
DIGITAALISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄKESKEINEN KEHITTÄMINEN
         
Digitaalisen palvelun mallinnus 10          
00000
KIELITAITO JA KANSAINVÄLISYYSOSAAMINEN
         
Kieli- ja kulttuuritandem 5
 
 
Ammatilliseen englantiin tutustuminen 5          
Valmentava englanti 3
 
 
Ammatilliseen ruotsiin tutustuminen 5          
Valmentava ruotsi 3
 
 
Lev och må bra 5          
Kommunikativ svenska 5
 
 
Fokus på kundrelationer 5          
Nätverka i Norden 5          
Saksan kielen perusteet 1 5
 
 
Saksan kielen perusteet 2 5          
Työelämän saksa 1 5
 
 
Työelämän saksa 2 5
 
 
Espanjan kielen perusteet 1 5
 
 
Espanjan kielen perusteet 2 5
 
 
Työelämän espanja 1 5
 
 
Työelämän espanja 2 5
 
 
Italian kielen perusteet 1 5          
Italian kielen perusteet 2 5          
Ranskan kielen perusteet 1 5          
Ranskan kielen perusteet 2 5          
Työelämän ranska 1 5          
Työelämän ranska 2 5          
Venäjän kielen perusteet 1 5
 
 
Venäjän kielen perusteet 2 5
 
 
Venäjän perusteet 1 5          
Työelämän venäjä 2 5          
Kansainvälinen verkottuminen - matkaprojekti 5          
Go abroad - Multicultural Teamwork and Student Mobility 5
 
 
Kommunikativ svenska 5          
Ekonomisk svenska 5          
Fokus på kundrelationer 5          
Fokus på Norden 5          
Työelämän venäjä 1 5
 
 
Serviceinriktad svenska 5
 
 
Viron kielen perusteet 5
 
 
Ruotsin kielen suullinen taito 0          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0          
81810810
BRÄNDIT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ
         
Brand Performance and Development 5
 
 
Markkinointiviestintä 10
 
 
15150150
ASIAKKUUDET JA MARKKINOINTI
         
Henkilökohtainen myyntityö 5
 
 
Asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
Asiakaspääoman analysointi 5
 
 
Segmentointi 5
 
 
Tapahtumamarkkinointi 5          
25250250
DIGITAL MARKETING AND SALES
         
Integrated Digital Sales and Marketing 5
 
 
Content Marketing 5
 
 
Building Online Shop 5          
Digital Analytics and Consumer Insight 5          
Internet Business Models 5          
Building Webpages 5          
10100100
LOGISTIIKKA JA KANSAINVÄLINEN KAUPPA
         
Kysyntälähtöinen toimitusketjun hallinta 10
 
 
Kansainvälinen osto-osaaminen 5          
Market Entry 10
 
 
Exporting Services 5          
20200200
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN
         
Johtaminen ja esimiestyö käytännössä 10          
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 10          
Henkilöstöjohtamisen keskeinen lainsäädäntö 5          
Intercultural Leadership 5          
00000
LAUREA STARTUP
         
Idea StartUp 5
 
 
Business StartUp 5
 
 
Developing StartUp 5
 
 
Kickoff StartUp 10
 
 
Growth StartUp 5
 
 
30300300
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
         
Tuloslaskenta 5
 
 
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Financial Analysis 5
 
 
Yritysrahoitus 5
 
 
Talouden tietojärjestelmät 5
 
 
Talousohjaus 10
 
 
Business Control 10          
35350350
RAHOITUKSEN ASIANTUNTIJA
         
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5
 
 
Sijoitustoiminta käytännössä 5
 
 
Rahoitusalan ajankohtaiset ilmiöt 5
 
 
Sijoitus- ja finanssikirjallisuus 5
 
 
20200200
ULKOINEN LASKENTATOIMI
         
Palkanlaskenta 5
 
 
Konsernitilinpäätös 5
 
 
Verotus 5
 
 
Talouden tarkastus 5
 
 
20200200
TOIMITILAPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
         
Toimitilapalveluiden suunnittelu 10
 
 
Isännöinti 5
 
 
15150150
OSAAVA OSTAJA
         
Hankintaprosessi 10
 
 
Julkiset hankinnat ja hankintalainsäädäntö 5
 
 
15150150
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
         
New Ways of Working 10
 
 
Ympäristöpsykologia 5
 
 
15150150
ÄLYKÄS KAUPUNKI
         
Alueet ja innovaatiot 10
 
 
Real Estate Management 5
 
 
Digitaalinen kaupunkikehitys 10          
15150150
TALOUSHALLINTO JA RAHOITUS
         
Talouden suunnittelu ja ohjaus 10
 
 
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Tuloslaskenta 5
 
 
Yritysrahoitus 5
 
 
Yritystutkimus 5
 
 
30300300
TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJA
         
Palkanlaskenta ja työoikeus 5          
Konsernitilinpäätös 5
 
 
Verotus 5
 
 
10100100
RISKIENHALLINTA
         
Turvallisuusjohtaminen riskienhallintaprosessissa 10          
Business Continuity Planning 5          
Ympäristöturvallisuuden johtaminen 5
 
 
55050
YRITYKSEN TURVALLISUUSTOIMINNOT
         
Työ- ja henkilöstöturvallisuus 10
 
 
Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus 5          
Fyysinen turvallisuus 5          
10100100
TURVALLISUUS AVOIMESSA YHTEISKUNNASSA
         
Sisäinen turvallisuus 10
 
 
Rikoksentorjunta 5
 
 
International Security 5
 
 
20200200
OHJAUS JA OSAAMISVALMENNUS
         
International Activities 5          
Callidus-tuutorointi 5          
Tuutoritoiminta 5
 
 
55050
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
         
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5          
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10          
Ruoka- ja juomakulttuuri 5          
Terveyttä ruoasta 5          
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5          
Ruokatapahtuman toteuttaminen 5          
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5          
00000
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
         
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10          
Tapahtuman tuottaminen ja johtaminen 10          
Tapahtumatuotannon kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 5          
Tapahtumaturvallisuus 5          
Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen 10          
00000
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU JA KEHITYS
         
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5
 
 
Digitaalisen palvelun mallinnus 5
 
 
Käytettävyyden arviointi ja testaus 5          
Käyttöliittymän suunnittelu 5
 
 
Ääni- ja videotuotanto 5          
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5          
15150150
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
         
Valmentava matematiikka 3
 
 
Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen 5          
Opiskelijatuutoritoiminta 5          
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0          
Professional Communication in English 5
 
 
Svenska för tradenomer 5
 
 
Service Design for Circular Economy 5
 
 
18180180
ITSENSÄ JOHTAMINEN JA HYVINVOINTI AMMATILLISEN KASVUN TUKENA
         
Luonto hyvinvoinnin ja opiskelujen tukena 5
 
 
55050
TOURISM SERVICE DEVELOPER
         
Tourism Marketing 5          
Planning and Development in Tourism 10          
Discovering Tourism 5          
Hotel Management 10          
Business Online Visibility 5          
Resetjänster i turistbranschen i Norden 5
 
 
Matkailupalveluiden suunnittelu ja kehittäminen 10          
Matkailumarkkinointi 5          
55050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 464 464 0 464 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.