OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K17, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K17, Tikkurila

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                         
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
       
             
             
300000300000000300000000
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10  
       
             
           
English for Health Care 5  
       
             
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15  
       
             
           
030000030000000030000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
030000003000000003000000
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                         
Participation and Well-being at Different Life Stages 10    
         
             
       
Svenska i vården 5    
         
             
       
Suomen kieli ja viestintä 5    
         
             
       
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15    
         
           
     
00350000027.57.500000027.57.5000
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                         
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5      
           
             
   
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10      
           
             
   
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15      
             
             
 
00030000000151500000015150
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5      
           
             
   
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
           
             
     
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
           
             
     
002550000025500000025500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
       
             
             
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
         
             
         
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1      
           
             
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
       
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
             
       
Opinnäytetyö 15      
           
           
 
725160702508.57.50702508.57.50
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 62 65 51 0 37 30 32 32.5 32.5 28.5 22.5 0 37 30 32 32.5 32.5 28.5 22.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.