OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K16, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K16, Tikkurila

Kevät 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                         
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Hoitotyön lähtökohdat 5
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5  
         
             
         
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
       
             
             
255000250500000250500000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
         
             
         
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5  
         
             
         
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10  
         
             
         
English for Health Promotion and Wellbeing 5  
         
             
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
030000003000000003000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Akuuttihoitotyö 5  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15    
           
             
     
015150000150150000015015000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15      
             
             
 
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen 10      
             
             
 
Svenska inom vårdbranschen 5      
             
             
 
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kieli ja viestintä 5    
           
             
     
Suomen kielen suullinen taito 0                                          
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                          
Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä 15      
             
             
 
Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5      
             
             
 
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5      
             
             
 
005550000050550000050550
PALVELULIIKETOIMINTA
                                         
Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät 5    
           
             
     
Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä 5    
           
             
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) 15    
           
             
     
Service as Business 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: Asiakkaan voimaantuminen 15    
           
             
     
054000005040000005040000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
       
             
             
Urasuunnittelu 2  
         
             
         
Työelämätaidot 1    
           
             
     
Opinnäytetyö 15      
             
             
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5  
         
             
         
Tutkimusmenetelmät 5    
           
             
     
276150207060150207060150
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Perheen terveyden edistäminen 10    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5    
           
             
     
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
           
             
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö 10      
             
             
 
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
003010000003001000000300100
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 27 62 96 80 0 27 0 62 0 96 0 80 0 27 0 62 0 96 0 80 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.