OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > STG2 TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, LAUREA OTANIEMI > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S17, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, S17, Otaniemi

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                       
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
             
             
30000300000000300000000
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                       
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
     
             
             
English for Health Care 5
     
             
             
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
     
             
             
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                       
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
             
         
30300030030000003003000000
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                       
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
       
             
         
Svenska i vården 5  
       
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                        
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                        
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
             
         
Suomen kielen suullinen taito 0                                        
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                        
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15  
       
             
         
03500003500000003500000
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                       
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5    
         
             
     
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10    
         
             
     
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15                                        
00150000015000000015000
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
         
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
         
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5    
         
             
     
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
         
             
     
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
         
             
     
00300000030000000030000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                       
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
             
             
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
             
         
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
             
     
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
             
         
Opinnäytetyö 15    
         
             
     
77160707016000707016000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                       
00000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 72 61 0 67 0 72 0 61 0 0 0 67 0 72 0 61 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.