OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SOSIONOMIKOULUTUS (SSG2), LAUREA OTANIEMI > SOSIONOMIKOULUTUS, S16, PÄIVÄTOTEUTUS, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sosionomikoulutus, S16, päivätoteutus, Otaniemi

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5
     
           
           
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
English in Social Services 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakastyön harjoittelu 15
     
           
           
300003000000030000000
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
                                   
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö 10
     
           
           
Sosiaalialan vaikuttamistyö 5
     
           
           
Seniorikansalaisuus ja voimaantuminen 5
     
           
           
Monikulttuurinen työ 5
     
           
           
Svenska inom socialbranschen 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
350003500000035000000
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
                                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen 10  
       
           
       
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä 5  
       
           
       
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15  
       
           
       
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Lastentarhaopettaja kelpoisuus) 15  
       
           
       
045000045000000450000
OSALLISTAVA KEHITTÄMINEN
                                   
Eettinen osaaminen 5    
         
           
   
ePalveluosaaminen 5    
         
           
   
Johtaminen ja esimiestyö 5    
         
           
   
Työn kehittämisen harjoittelu 15    
         
           
   
Työn kehittämisen harjoittelu (Lastentarhaopettajan kelpoisuus) 15    
         
           
   
004500000450000004500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Bspirit 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15      
           
           
771157070101570701015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 52 46 15 72 0 52 0 46 0 15 72 0 52 0 46 0 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.