OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUS (SKV2), LAUREA TIKKURILA > KAUNEUDENHOITOALAN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S18, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Kauneudenhoitoalan koulutus, päivätoteutus, S18, Tikkurila

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
KEMIAN JA MARKKINNOINNIN OSAAJA
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Markkinointiviestintä 10
     
           
           
Kosmetiikan kemia 10
     
           
           
Kosmetiikan lainsäädäntö 5
       
           
         
Tieteellisen tekstin lukutaito 5
       
           
         
KOSMETIIKAN JA LIIKETOIMINNAN OSAAJA
                                   
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
English for Cosmetics Industry 5
       
           
         
Start up kauneusala 10
       
           
         
Biokemia 5
       
           
         
Kosmetiikkatuotteen koostumus ja toiminta 5  
       
           
       
Pinta-aktiiviset aineet ja emulsiot 5  
       
           
       
KANSAINVÄLINEN KOSMETIIKKAOSAAJA
                                   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Kosmetikaindustrin ur nordiskt perspektiv 10  
       
           
       
Kosmetiikan säilyvyys 5  
       
           
       
Management Skills 5  
         
           
     
Service Business 5  
         
           
     
Palvelumuotoilu 5  
         
           
     
KOSMETIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15    
         
           
   
Harjoittelu 2 15      
           
           
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
         
 
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15      
           
           
574716302631311615.50.5302631311615.50.530
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 47 16 30 26 31 31 16 15.5 0.5 30 26 31 31 16 15.5 0.5 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.