OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS (SFG2), LAUREA OTANIEMI > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S18, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S18, Otaniemi

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN
                                   
Kuntoutus ja asiakkaan kohtaaminen 5
     
           
           
Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus 5
       
           
         
Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5
     
           
           
Physiotherapy in English 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -harjoittelu 10  
       
           
       
ASIAKKAAN TUTKIMINEN JA KLIININEN PÄÄTTELY
                                   
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet 5
     
           
           
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan soveltaminen 5
       
           
         
Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen 5
     
           
           
Asiakkaan toimintarajoitteet 5
     
           
           
Asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi 5
       
           
         
Clinical Reasoning in Physiotherapy 5
       
           
         
TERAPIAOSAAMINEN
                                   
Fysioterapiamenetelmät 5  
       
           
       
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5
       
           
         
Terapeuttinen harjoittelu 5  
       
           
       
Svenska inom fysioterapi 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen -harjoittelu 10  
         
           
     
TERAPIAMENETELMIEN SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Empowering Mental Functionality 5  
         
           
     
Supporting Sensory Functions 5  
         
           
     
Sydän- ja hengityselimistön toiminnan tukeminen 5  
         
           
     
Soveltava liikunta 5    
         
           
   
ASIAKASLÄHTÖISET KUNTOUTUSPALVELUT
                                   
Hyvinvointialan palvelumuotoilu ja yrittäjyys 5    
         
           
   
Digitaaliset kuntoutuspalvelut 5    
         
           
   
Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen 5    
         
           
   
Johtaminen ja esimiestyö 5    
         
           
   
Kuntoutuksen verkostot -harjoittelu 10    
         
         
 
Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen -harjoittelu 10  
         
           
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
         
 
62725103230373538.512.503230373538.512.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 72 51 0 32 30 37 35 38.5 12.5 0 32 30 37 35 38.5 12.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.