OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS (SFG2), LAUREA OTANIEMI > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S17, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S17, Otaniemi

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN
                                   
Kuntoutus ja asiakkaan kohtaaminen 5
     
           
           
Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus 5
     
           
           
Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5
     
           
           
Physiotherapy in English 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -harjoittelu 10  
       
           
       
201000200100000200100000
ASIAKKAAN TUTKIMINEN JA KLIININEN PÄÄTTELY
                                   
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet 5
     
           
           
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan soveltaminen 5
     
           
           
Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen 5
     
           
           
Asiakkaan toimintarajoitteet 5
     
           
           
Asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi 5
     
           
           
Clinical Reasoning in Physiotherapy 5
     
           
           
300003000000030000000
TERAPIAOSAAMINEN
                                   
Fysioterapiamenetelmät 5  
       
           
       
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5
     
           
           
Terapeuttinen harjoittelu 5  
       
           
       
Svenska inom fysioterapi 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen -harjoittelu 10  
       
           
       
530005030000050300000
TERAPIAMENETELMIEN SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Empowering Mental Functionality 5  
       
           
       
Supporting Sensory Functions 5  
       
           
       
Sydän- ja hengityselimistön toiminnan tukeminen 5  
       
           
       
Soveltava liikunta 5    
         
           
   
Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen -harjoittelu 10    
         
           
   
015150001501500001501500
ASIAKASLÄHTÖISET KUNTOUTUSPALVELUT
                                   
Hyvinvointialan palvelumuotoilu ja yrittäjyys 5    
         
           
   
Digitaaliset kuntoutuspalvelut 5    
         
           
   
Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen 5    
         
           
   
Johtaminen ja esimiestyö 5    
         
           
   
Kuntoutuksen verkostot -harjoittelu 10    
         
           
   
003000000300000003000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 62 61 0 62 0 62 0 61 0 0 62 0 62 0 61 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.