OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > HLG2 LIIKETALOUDEN KOULUTUS, LAUREA OTANIEMI > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K18, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K18, Otaniemi

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Oikeudellinen osaaminen 5                                    
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
     
           
           
Svenska för tradenomer 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
305003050000030500000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 10  
     
           
         
Kannattava liiketoiminta 10  
     
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
525005250000052500000
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5    
       
           
     
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
015150001515000001515000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
 
     
     
Harjoittelu 2 15  
   
     
   
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15                                    
3.81511.303.87.57.57.53.8003.87.57.57.53.800
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
   
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
     
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
   
         
         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15  
     
       
   
3.513.39.503.53.59.84.84.8003.53.59.84.84.800
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 42.3 73.3 35.8 0 42.3 41 32.3 27.3 8.6 0 0 42.3 41 32.3 27.3 8.6 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.