OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLG2), LAUREA OTANIEMI > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K15, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K15, Otaniemi

Kevät 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Projektiosaaminen 15
     
           
           
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
350003500000035000000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Tuloksellinen liiketoiminta 10
     
           
           
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi 10
     
           
           
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5
     
           
           
Professional Communication in English 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
BUSINESS IN A DIGITAL ENVIRONMENT
                                   
eServices and Their Development 15  
       
           
       
Electronic Business and Its Development 10  
       
           
       
Enterprise Business Models 5  
       
           
       
030000030000000300000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15  
       
           
       
Harjoittelu 2 15    
         
           
   
015150001501500001501500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Bspirit 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Matematiikan perusopinnot 5
     
           
           
Englannin kielen perusviestintä 5
     
           
           
Ruotsin kielen perusviestintä 5
     
           
           
150001500000015000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 87 52 31 0 87 0 52 0 31 0 0 87 0 52 0 31 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.