OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > CCC2 COMPLEMENTARY COMPETENCE (BACHELOR'S STUDIES IN ENGLISH) 2019, GENERIC STUDIES
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

CCC2 Complementary competence (bachelor's studies in English) 2019, Generic Studies
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 60 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot