OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > CCS2 COMPLEMENTARY COMPETENCE (BACHELOR'S STUDIES IN ENGLISH) 2019, HEALTH AND WELFARE
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

CCS2 Complementary competence (bachelor's studies in English) 2019, Health and welfare
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 60 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot