OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > VKE VÄLITARJOTIN, LAUREA KERAVA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

VKE Välitarjotin, Laurea Kerava
Ei tutkintoonjohtava koulutus, 60 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot