OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SNV DEGREE PROGRAMME IN NURSING, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

SNV Degree Programme in Nursing, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sairaanhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot