OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > DEGREE PROGRAMME IN NURSING (SNV), LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Degree Programme in Nursing (SNV), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sairaanhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot