OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MKA2), LAUREA LEPPÄVAARA > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K15, LEPPÄVAARA

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, K15, Leppävaara

Kevät 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Laatu ravitsemispalveluissa 10
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Vuorovaikutus ja viestintä 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Serviceinriktad svenska 5  
       
           
       
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Intercultural Approach to Design Thinking 10
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
251000250100000250100000
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5  
       
           
       
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
       
           
       
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5  
       
           
       
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10  
       
           
       
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5
     
           
           
525005025000050250000
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10    
         
           
   
Palvelujärjestelmien kehittäminen 10  
       
           
       
020100002001000002001000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15    
         
           
   
150150150001500150001500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
222602020260020202600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 47 57 51 0 47 0 57 0 51 0 0 47 0 57 0 51 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.