OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SHV2 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

SHV2 Sairaanhoitajakoulutus, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sairaanhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot