OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHF2), LAUREA LOHJA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K16, LOHJA

Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K16, Lohja

Kevät 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
           
       
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5  
       
           
       
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10  
       
           
       
English for Health Promotion and Wellbeing 5  
       
           
       
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
030000030000000300000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Johtaminen hoitotyössä 5    
         
           
   
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5    
         
           
   
Svenska inom vårdbranschen 5    
         
           
   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5    
         
           
   
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15    
         
           
   
003500000350000003500
TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINNAN JA HYVINVOINNIN TEKIJÄKSI
                                   
Visionäärinen johtaminen 10    
         
           
   
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 10    
         
           
   
Hyvinvointi kilpailuetuna 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
           
   
Asiantuntijana kliinisessä hoitotyössä 5    
         
           
   
Kokonaisvaltaisen hoidon kehittäjänä muuttuvissa toimintaympäristöissä 10    
         
           
   
005500000550000005500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
722107020210070202100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 62 111 0 37 0 62 0 111 0 0 37 0 62 0 111 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.