OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > HSA2 TURVALLISUUSALAN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSALAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K17, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Turvallisuusalan koulutus, monimuotototeutus, K17, Leppävaara

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10  
     
           
         
Svenska för tradenomer 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
201500201050000201050000
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
                                   
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10
     
           
           
Introduction to Information and Cyber Security 5  
     
           
         
Omatoiminen varautuminen 5  
     
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5  
     
           
         
Professional Communication in English 5                                    
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5  
     
           
         
102000102000000102000000
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10    
       
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
020100002010000002010000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
151500150150000150150000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
   
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
     
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opinnäytetyö 15    
     
       
 
621756111165061111650
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 51 72 27 5 51 31 41 21 6 5 0 51 31 41 21 6 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.