OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > HLE2 LIIKETALOUDEN KOULUTUS, LAUREA KERAVA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S15, KERAVA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S15, Kerava

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Asiantuntijaksi kehittyminen ja vuorovaikutus 10
     
           
           
Yrityksen toiminnot 10
     
           
           
Yrittäjyys 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
350003500000035000000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi 10
     
           
           
Kannattava liiketoiminta 10
     
           
           
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
300003000000030000000
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN ASIANTUNTIJUUS
                                   
Johtaminen muutoksessa 5  
       
           
       
E-business 5  
       
           
       
Strategian toteuttaminen 5  
       
           
       
Talouden ohjaus 5  
       
           
       
Business Simulation 5  
       
           
       
Capabilities in International Business 5  
       
           
       
030000030000000300000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15    
         
           
   
150150150001500150001500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5  
       
           
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
212160201201600201201600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 82 42 31 0 82 0 42 0 31 0 0 82 0 42 0 31 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.