OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > HLA2 LIIKETALOUDEN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

HLA2 Liiketalouden koulutus, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, liiketalous (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot