OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SSP2 SOSIONOMIKOULUTUS, LAUREA PORVOO
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

SSP2 Sosionomikoulutus, Laurea Porvoo
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot