OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, MUUNTOKOULUTUS, K22, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, muuntokoulutus, K22, Tikkurila

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
                                         
Sairaanhoitaja (amk) pätevyys 180 op 180
       
             
             
180000018000000001800000000
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                         
TERVEYDENHOITOTYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5
       
             
             
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5
       
             
             
Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä 5
       
             
             
Työikäisten terveydenhoitajatyö 5  
       
             
           
Rokotusosaamisen perusteet 2
       
             
             
Rokotusosaamisen syventäminen 1  
       
             
           
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
                                         
Uudistava monialainen terveyden edistäminen 3  
       
             
           
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5  
       
             
           
Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1
     
           
           
TERVEYDENHOITAJATYÖN HARJOITTELU
                                         
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10
       
             
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö 6  
       
             
           
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö 6
       
             
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu 5  
       
             
           
33.525.500033.525.500000033.525.5000000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                         
Mentalisaatio terveydenhoitajan työssä 1                                          
Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä 1
       
             
             
100001000000010000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 214.5 25.5 0 0 0 214.5 25.5 0 0 0 0 0 0 214.5 25.5 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.