OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (NIA), LAUREA LEPPÄVAARA > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY, VIRTUAL STUDIES, S20, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Business Information Technology, virtual studies, S20, Leppävaara

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
CORE COMPETENCE
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
BUSINESS OPERATIONS
                                   
Business Processes 10
     
           
           
Understanding Customer Behaviour 5
     
           
           
Business Environment in a Global Economy 5
       
           
         
Profitable Business 1 5  
         
           
     
Language and Communication Skills
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Initial Test in Swedish 0                                    
Swedish for Bachelors of Business Administration 5
       
           
         
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Introduction to Finnish Language and Culture 1 5
       
           
         
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
COMPETENCE IN ICT
                                   
The ICT Environment and Infrastructure 5
     
           
           
Foundations of Web Development 5
     
           
           
Fundamentals of Programming 5
       
           
         
Information Management and Databases 5
       
           
         
Data Networks and Information Security 5
       
           
         
Professional Communication Skills 5
       
           
         
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Corporate Social Responsibility 5    
         
           
   
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5    
         
           
   
EXPERT IN A WORK COMMUNITY
                                   
Placement 1 15
       
           
         
Placement 2 15  
         
           
     
EXPERT IN DEVELOPMENT AND WORKPLACE INNOVATION
                                   
Project Management and Communication 5
     
           
           
Research and Development Methods 5    
         
           
   
Bachelor's Thesis 15    
         
           
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
87423103651113130.50.503651113130.50.50
COMPLEMENTARY COMPETENCE
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
COMPLEMENTARY COMPETENCE STUDIES RELATED TO THE FIELD OF STUDY
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
WEB DEVELOPMENT
()
                                   
Web Content Management Systems 5                                    
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5                                    
Web-kehitys MEAN-teknologioilla 5                                    
Web App Development with PHP/SQL 5                                    
Project: Web App Development with a PHP Framework 5                                    
Projekti: Web-sovelluksen kehitys JavaScript-kirjastojen avulla 5                                    
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
()
                                   
Introduction to Mobile App Design and Development 5                                    
Native Mobile Application Development 5                                    
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5                                    
SOFTWARE PROGRAMMING
()
                                   
Programming with Python 3                                    
Programming with C 3                                    
Programming with C++ 3                                    
Ohjelmistotestauksen perusteet 5                                    
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
                                   
Introduction to Information Security 5                                    
Information Security Management 5                                    
Information Security Development Project 5                                    
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
                                   
Internet Infrastructure and Security 5                                    
Network Applications 5                                    
Contemporary Issues in Networking and Network Security 5                                    
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
                                   
Cybersecurity 5                                    
Systems Security 5                                    
Enterprise Applications Security 5                                    
Network Security 5                                    
Cybersecurity in Emerging Environments 5                                    
Cybersecurity Applied Project 5                                    
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Participation in Voluntary Work 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 87 42 31 0 36 51 11 31 30.5 0.5 0 36 51 11 31 30.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.