OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MLA2), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K21, LEPPÄVAARA, MLA221KA2 PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, MONIMUOTO, K21, LEPPÄVAARA, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara, MLA221KA2 Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, K21, Leppävaara, ryhmä 2

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Ravitsemispalvelut 5
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Restonomi ravitsemispalvelun tuottajana 5  
     
           
         
Intercultural Approach to Design Thinking 10  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Matkailu- ja tapahtumapalvelut 5
     
           
           
Serviceinriktad svenska 5  
     
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5
     
           
           
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
       
           
       
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5  
     
           
         
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10
     
           
           
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5  
     
           
         
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10    
       
           
     
Palveluprosessien kehittäminen 10  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
   
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
     
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
       
         
 
467231.50.54631411615.50.504631411615.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
TAPAHTUMAPALVELUJEN TUOTTAJA
()
                                   
Kokous- ja kongressipalvelujen kehittäminen elämykseksi 10                                    
Tapahtumaturvallisuus 5                                    
Tapahtumatuotannon perusteet 5                                    
Tapahtumatuotanto käytännössä 5                                    
Vastuullinen tapahtuma 5                                    
Tapahtumamuotoilu 5                                    
RUOKAPALVELUIDEN UUDISTAJA
()
                                   
Current Issues and Future Trends in Hospitality Field 5                                    
Ruokapalvelujen kehittäminen elämykseksi 10                                    
Ruoka- ja juomakulttuuri 5                                    
Terveyttä ruoasta 5                                    
Aistinvarainen ruokapalveluiden kehittäminen 5                                    
Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus 5                                    
Elämyksellinen juomamaailma 5                                    
TOURISM SERVICE DEVELOPER
()
                                   
Tourism Marketing 5                                    
Discovering Tourism 5                                    
Hotel Management 10                                    
Business Online Visibility 5                                    
Ruokamatkailu 5                                    
Tourism Destinations Management 5                                    
Tourism Grand Tour 5                                    
VALMENTAVA ESIMIES
()
                                   
Työyhteisön johtaminen 10                                    
Palvelutuotannon esimiestyö 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 46 72 31.5 0.5 46 31 41 16 15.5 0.5 0 46 31 41 16 15.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuotototeutus, K21, Leppävaara

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

MLA221KA2 Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, K21, Leppävaara, ryhmä 2