OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MLA2), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Palveluliiketoiminnan koulutus (MLA2), Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot