OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES (SWF2), LAUREA LOHJA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Degree Programme in Social Services (SWF2), Laurea Lohja
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot