OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > COMPLEMENTARY COMPETENCE, BACHELOR’S STUDIES IN ENGLISH (CCH2), BUSINESS, ADMINISTRATION AND LAW > COMPLEMENTARY COMPETENCE (BACHELOR’S STUDIES IN ENGLISH), S19, BUSINESS, ADMINISTRATION AND LAW
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Complementary competence (bachelor’s studies in English), S19, Business, administration and law

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
PROJECT MANAGEMENT
()
         
LEARNING LANE: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
()
         
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
         
Organisaatiokäyttäytyminen 10
 
 
Johda itseäsi 5
 
 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
()
         
Intercultural Leadership 5
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
HR ja johtaminen -projekti 15
5035153515
LEARNING LANE: CUSTOMER-CENTRIC AND DIGITAL BUSINESS
()
         
LOGISTICS AND INTERNATIONAL TRADE
()
         
Market Entry 10
 
 
Exporting Services 5
 
 
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
         
Content Marketing 5
 
 
Building Online Shop 5
 
 
Digital Analytics and Consumer Insight 5
 
 
Internet Business Models 5
 
 
Building Webpages 5
 
 
BRANDS AS PART OF BUSINESS DEVELOPMENT
()
         
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5
 
 
CUSTOMER RELATIONSHIPS AND MARKETING
()
         
Markkinoinnin projekti 15
Markkinoinnin projekti 15
Marketing Project 5          
Myynti ja asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
International Marketing Project 10
 
 
Marketing Project 5
 
 
10070307030
LEARNING LANE: FINANCE AND FUNDING
()
         
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
()
         
Enterprise Systems 5
 
 
Business Intelligence 5
 
 
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
         
Strategic Management Accounting 5
 
 
Cost Accounting 5
 
 
Capital Budgeting 5
 
 
EXPERT OF FINANCING
()
         
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5
 
 
ACCOUNTING AND FINANCE
()
         
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Business Control 10
 
 
4535103510
LEARNING LANE: FACILITY MANAGEMENT
()
         
SMART CITY
()
         
Real Estate Management 5
 
 
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
         
New Ways of Working 10
 
 
15150150
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
()
         
Lean projekti 15
Lean projekti 15
Palvelumuotoilun projekti 15
Palvelumuotoilun projekti 15
Yrittäjyysprojekti 15
Yrittäjyysprojekti 15
International Business Strategy 5
 
 
Management and Leadership 5
 
 
Tilastolliset tutkimusmenetelmät 5
 
 
Basics of Artificial Intelligence 5          
Innovaatiot 5          
10555505550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 315 210 105 210 105

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

See the description attached.