OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > COMPLEMENTARY COMPETENCE, BACHELOR’S STUDIES IN ENGLISH (CCH2), BUSINESS, ADMINISTRATION AND LAW > COMPLEMENTARY COMPETENCE (BACHELOR’S STUDIES IN ENGLISH), S18, BUSINESS, ADMINISTRATION AND LAW
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Complementary competence (bachelor’s studies in English), S18, Business, administration and law

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
PROJECT MANAGEMENT
()
         
LEARNING LANE: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
         
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
()
         
Organisaatiokäyttäytyminen 10
 
 
Johda itseäsi 5
 
 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
()
         
Intercultural Leadership 5
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
Management and Leadership Study 5
 
 
HR ja johtaminen -projekti 15
5515401540
LEARNING LANE: CUSTOMER-CENTRIC AND DIGITAL BUSINESS
         
LOGISTICS AND INTERNATIONAL TRADE
()
         
Market Entry 10
 
 
Exporting Services 5
 
 
Customer-based Supply Chain Management 10
 
 
DIGITAL MARKETING AND SALES
()
         
Content Marketing 5
 
 
Building Online Shop 5
 
 
Digital Analytics and Consumer Insight 5
 
 
Internet Business Models 5
 
 
Building Webpages 5
 
 
BRANDS AS PART OF BUSINESS DEVELOPMENT
()
         
Brändin johtaminen ja kehittäminen 5
 
 
CUSTOMER RELATIONSHIPS AND MARKETING
()
         
Asiakkuuksien johtaminen 10
 
 
Markkinoinnin projekti 15
Marketing Project 5
 
 
Service Innovation and Design Project 5
 
 
Markkinoinnin projekti 15
10515901590
LEARNING LANE: FINANCE AND FUNDING
         
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
()
         
Enterprise Systems 5
 
 
Business Intelligence 5
 
 
MANAGEMENT ACCOUNTING
()
         
Strategic Management Accounting 5
 
 
Cost Accounting 5
 
 
Capital Budgeting 5
 
 
EXPERT OF FINANCING
()
         
Rahoitus- ja arvopaperimarkkinat 5
 
 
ACCOUNTING AND FINANCE
()
         
Tilinpäätösanalyysi 5
 
 
Business Control 10
 
 
45045045
LEARNING LANE: FACILITY MANAGEMENT
         
SMART CITY
()
         
Real Estate Management 5
 
 
THE USER EXPERIENCE OF WORKPLACE
()
         
New Ways of Working 10
 
 
15015015
OTHER COMPLEMENTARY COMPETENCES
()
         
Lean projekti 15
Palvelumuotoilun projekti 15
Yrittäjyysprojekti 15
Business & Entrepreneurship Project 5
 
 
International Business Strategy 5
 
 
Management and Leadership 5
 
 
Lean projekti 15
Yrittäjyysprojekti 15
Palvelumuotoilun projekti 15
Tilastolliset tutkimusmenetelmät 5
 
 
V-Tours – Virtuaalimatka työelämään 5
 
 
Service Design Winter School 10
 
 
Basics of Artificial Intelligence 5          
10 Days 100 Challenges 5          
10 Days 100 Challenges 10          
12545804580
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 345 75 270 75 270

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.