OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS (NTY2), LAUREA YHTEINEN > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, S20, YHTEINEN, NTA220SA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S20, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutus, S20, yhteinen, NTA220SA Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, S20, Leppävaara

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5    
         
           
   
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
       
           
         
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
TIETOJENKÄSITTELYOSAAMINEN
                                   
ICT-toimintaympäristö 5
     
           
           
Ohjelmoinnin perustaito 5
       
           
         
Verkkosivujen kehittäminen 5
     
           
           
Tiedonhallinta ja tietokannat 5
       
           
         
Tietoverkot ja tietoturva 5
       
           
         
Professional Communication in English 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10    
         
           
   
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
       
           
         
Harjoittelu 2 15  
         
           
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
82423103646113130.50.503646113130.50.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
ALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                   
WEB DEVELOPMENT
()
                                   
Web Content Management Systems 5                                    
Web-sovellusten kehittäminen Javascriptillä 5                                    
Web-kehitys MEAN-teknologioilla 5                                    
Web App Development with PHP/SQL 5                                    
Project: Web App Development with a PHP Framework 5                                    
Projekti: Web-sovelluksen kehitys JavaScript-kirjastojen avulla 5                                    
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
()
                                   
Introduction to Mobile App Design and Development 5                                    
Native Mobile Application Development 5                                    
Building and Deploying Cross Platform Mobile Apps 5                                    
SOFTWARE PROGRAMMING
()
                                   
Object-Oriented Programming with Java 5                                    
Programming with Optional Languages 5                                    
Project: Developing an Application with an Object-Oriented Language 5                                    
C-ohjelmointi 3                                    
C#-ohjelmointi 3                                    
Python-ohjelmointi 3                                    
PHP-ohjelmointi 3                                    
Ruby-ohjelmointi 3                                    
Ohjelmoinnin perusteet C++ -kielellä 3                                    
Olio-ohjelmointi C++ -kielellä 3                                    
Programming with Python 3                                    
Programming with C 3                                    
Programming with C++ 3                                    
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
()
                                   
Introduction to Information Security 5                                    
Information Security Management 5                                    
Information Security Development Project 5                                    
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND SECURITY
()
                                   
Internet Infrastructure and Security 5                                    
Network Applications 5                                    
Contemporary Issues in Networking and Network Security 5                                    
CYBERSECURITY TECHNOLOGIES
()
                                   
Cybersecurity 5                                    
Systems Security 5                                    
Enterprise Applications Security 5                                    
Network Security 5                                    
Cybersecurity in Emerging Environments 5                                    
Cybersecurity Applied Project 5                                    
DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELU JA KEHITYS
()
                                   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                    
Digitaalisen palvelun mallinnus 5                                    
Käytettävyyden arviointi ja testaus 5                                    
Käyttöliittymän suunnittelu 5                                    
Ääni- ja videotuotanto 5                                    
Mediaelementtien suunnittelu ja toteutus 5                                    
OHJELMISTOJEN KEHITTÄMINEN
()
                                   
Ohjelmistotestauksen perusteet 5                                    
Ohjelmistotestaus 5                                    
Ohjelmistotuotteen määrittely ja suunnittelu 5                                    
Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 82 42 31 0 36 46 11 31 30.5 0.5 0 36 46 11 31 30.5 0.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn koulutus, S20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

NTA220SA Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus, S20, Leppävaara