OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STY2), LAUREA YHTEINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, S21, YHTEINEN, STG221SA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, S21, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Terveydenhoitajakoulutus, S21, yhteinen, STG221SA Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 213 op)
                                       
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
                                       
Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 3
     
             
             
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 3
     
             
             
Kliinisen hoitotyön perusteet 7
     
             
             
Lääkehoito ja lääkelaskut 1. 4
     
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
             
             
Opiskelijasta asiantuntijaksi 2
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7
     
             
             
Matematiikan lähtötasotesti 0                                        
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                       
Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä 4
       
             
           
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 9
       
             
           
Lääkehoito ja lääkelaskut 2. 4
       
             
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
English for Healthcare Professionals 3
       
             
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10
       
             
           
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
       
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
             
         
Akuuttihoitotyön perusteet 3  
       
             
         
Lääkehoito ja lääkelaskut 3. 2  
       
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Vårdsvenska 4  
       
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 11  
       
             
         
ASIAKKAAN OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEVA TERVEYDENHOITAJATYÖ
                                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4  
         
             
       
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3  
         
             
       
Ikääntyneen hoitotyö 4  
         
             
       
Erityisryhmien terveydenhoitajatyö ja palveluiden integraatio 3  
         
             
       
Lääkehoito ja lääkelaskut 4. 2  
         
             
       
Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1  
         
             
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 13  
         
             
       
TERVEYDENHOITAJATYÖN ASIAKKUUSOSAAMINEN
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5    
         
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5    
         
             
     
Terveydenhoitajatyö koulu- ja opiskeluympäristöissä 5    
         
             
     
Työikäisten terveydenhoitajatyö 5    
           
             
   
Lääkehoito. Rokotusosaamisen syventäminen 1    
         
             
     
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1. Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10    
         
             
     
PÄÄTÖKSENTEKO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA
                                       
Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi perusterveydenhuollossa 4    
           
             
   
Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 5    
           
             
   
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                        
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
             
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2. Avoterveydenhuolto ja työikäisen asiakkaan terveydenhoitajatyö 10    
           
             
   
KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOSAAMINEN TERVEYDENHOITOTYÖSSÄ
                                       
Terveydenhoitaja itsensä johtajana ja yrittäjänä 5      
           
             
 
Uudistava monialainen terveyden edistäminen 3      
           
             
 
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
           
             
 
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 3. Koulu- ja opiskeluikäisen terveydenhoitajatyö 7      
           
             
 
616262.527.5303132303131.527.50303132303131.527.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 27 op)
                                       
OMAN OSAAMISEN SUUNTAAMINEN TERVEYDENHOITAJATYÖSSÄ
                                       
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 4. Valinnainen, täydentävä harjoittelu 5      
             
             
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 5. Vallinnainen harjoittelu terveyden edistämisen tehtävissä 10      
             
             
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 12 op)
                                       
00015000000015000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61 62 62.5 42.5 30 31 32 30 31 31.5 27.5 15 30 31 32 30 31 31.5 27.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitajakoulutus, S21, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

STG221SA Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi