OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > STY2 TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, LAUREA YHTEINEN > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, K19, TIKKURILA, MONIMUOTO
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

Terveydenhoitajakoulutus, K19, Tikkurila, monimuoto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 210 op)
                                         
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                         
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
       
             
             
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
       
             
             
English for Health Care 5
       
             
             
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
       
             
             
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                         
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
         
             
         
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15  
         
             
         
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Svenska i vården 5  
         
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kieli ja viestintä 5  
         
             
         
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kielen suullinen taito 0                                          
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                         
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5                                          
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10                                          
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15                                          
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5    
           
             
     
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
           
             
     
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
           
             
     
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
       
             
             
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
         
             
         
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
           
             
     
Projektinhallinta ja viestintä 5
       
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
             
         
Opinnäytetyö 15    
           
             
     
677246006707204600067072046000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                         
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                         
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                          
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 72 46 0 0 67 0 72 0 46 0 0 0 67 0 72 0 46 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.