OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHY2), LAUREA YHTEINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, K23, YHTEINEN, SHB223KA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTEUTUS, K23, HYVINKÄÄ
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sairaanhoitajakoulutus, K23, yhteinen, SHB223KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuototeutus, K23, Hyvinkää

Kevät 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Johdanto näyttöön perustuvaan hoitotyöhön 3
     
           
           
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 3
     
           
           
Kliinisen hoitotyön perusteet 7
     
           
           
Lääkehoito ja lääkelaskut 1. 4
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Opiskelijasta asiantuntijaksi 2
   
         
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7
     
           
           
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Terveyden edistäminen, omahoidon tuki ja ohjaus hoitotyössä 4  
     
           
         
Sisätauti- ja infektiopotilaan hoitotyö 9  
     
           
         
Lääkehoito ja lääkelaskut 2. 3  
     
           
         
Rokotusosaamisen perusteet 2  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
English for Healthcare Professionals 3  
     
           
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 10  
     
           
         
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 6  
       
           
       
Akuuttihoitotyön perusteet 3  
       
           
       
Lääkehoito ja lääkelaskut 3. 2  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Vårdsvenska 4  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 11  
       
           
       
OSALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TUKEVA HOITOTYÖ ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
                                   
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4    
       
           
     
Seksuaali- ja lisääntymisterveys 3    
       
           
     
Ikääntyneen hoitotyö 4    
       
           
     
Haavoittuvat asiakkaat ja palveluiden integraatio 3    
       
           
     
Lääkehoito ja lääkelaskut 4. 1    
       
           
     
Ammatillinen kehittyminen 1    
       
           
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 4 13    
       
           
     
UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
                                   
Hoidon tarpeen arviointi ja sähköinen asiointi sairaanhoitajan vastaanotolla 4    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 6    
         
           
   
Työyhteisön ja tiimin toiminnan johtaminen 3    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
       
         
 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5 7    
         
           
   
VAKAVASTI SAIRAAN POTILAAN HOITOTYÖ
                                   
Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 5      
         
           
 
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 12      
         
           
 
306461.524.53032322932.524.503032322932.524.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
AMMATILLISEN OSAAMISEN TÄYDENTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 7 15      
           
           
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
                                   
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5                                    
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5                                    
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5                                    
Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5                                    
Chronic Diseases Guidance Among Immigrants in Finland 5                                    
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10                                    
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5                                    
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5                                    
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
                                   
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5                                    
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5                                    
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5                                    
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
                                   
Tehohoitopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5                                    
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5                                    
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
                                   
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10                                    
Kotihoitoa nykyteknologiaa hyödyntäen 3                                    
VAKAVASTI SAIRAAN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5                                    
Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3                                    
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5                                    
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
                                   
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5                                    
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5                                    
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5                                    
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
Wellness at Work 5                                    
Empathic Service Design and Co-Creation in Social and Health Care 5                                    
Intercultural and Multiprofessional Competencies 5                                    
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
Global Health 5                                    
Nature Wellbeing and Sustainability 5                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
000150000001500000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 64 61.5 39.5 30 32 32 29 32.5 24.5 15 30 32 32 29 32.5 24.5 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus, K23, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SHB223KA Sairaanhoitajakoulutus, monimuototeutus, K23, Hyvinkää