OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHY2), LAUREA YHTEINEN > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, S20, YHTEINEN, SHV220SN2 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S20, TIKKURILA, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sairaanhoitajakoulutus, S20, yhteinen, SHV220SN2 Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila, ryhmä 2

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                   
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
         
         
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
       
           
         
English for Health Care 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
     
         
       
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
         
     
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
         
           
     
Professional Development in Practice IV 15  
       
         
   
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Svenska i vården 5    
         
           
   
Suomen kieli ja viestintä 5    
         
           
   
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                   
Johtajuus, yrittäjyys ja uudistuva hoitotyö 10    
           
           
 
Päätöksenteko vakavasti sairaan potilaan hoitotyössä 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
           
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15  
       
         
   
Opiskelijasta asiantuntijaksi
                                   
Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 2
     
         
         
Ammatillinen kehittyminen 2  
       
         
     
Onnistuneelle työuralle 1    
         
         
 
59.569.556028.5313138.530.525.5028.5313138.530.525.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
                                   
Geriatria 1                                    
Lastentaudit 1                                    
Naistentaudit ja synnytykset 1                                    
Kirurgia ja anestesiologia 2                                    
Anatomia ja fysiologia 3                                    
Psykiatria 1                                    
Mikrobiologia ja tautioppi 1                                    
Hoitoelvytys 0.5                                    
Farmakologia 1.5                                    
Sisätaudit 1.5                                    
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
                                   
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5                                    
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5                                    
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5                                    
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10                                    
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5                                    
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5                                    
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
                                   
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5                                    
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5                                    
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5                                    
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5                                    
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10                                    
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
                                   
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5                                    
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5                                    
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5                                    
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5                                    
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
                                   
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10                                    
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
                                   
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5                                    
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5                                    
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
                                   
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5                                    
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5                                    
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5                                    
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
                                   
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5                                    
Supporting Multicultural Families 5                                    
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5                                    
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5                                    
Constructive communication with Multicultural Clients 5                                    
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5                                    
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
                                   
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5                                    
Global Health 5                                    
Wellness at Work 5                                    
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5                                    
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5                                    
Accessible Service Environments 10                                    
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                   
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 0                                    
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.5 69.5 56 0 28.5 31 31 38.5 30.5 25.5 0 28.5 31 31 38.5 30.5 25.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus, S20, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SHV220SN2 Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S20, Tikkurila, ryhmä 2