OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > SOSIONOMIKOULUTUS (SSY2), LAUREA YHTEINEN > SOSIONOMIKOULUTUS, S19, YHTEINEN, SSV219SP SOSIONOMIKOULUTUS, S19, TIKKURILA, RYHMÄ 2
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Sosionomikoulutus, S19, yhteinen, SSV219SP Sosionomikoulutus, S19, Tikkurila, ryhmä 2

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
SOSIAALIALAN ASIAKASTYÖ
     
           
           
Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat 5
     
           
           
Dialogi, kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15
       
           
         
English in Social Services 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
PALVELUJÄRJESTELMÄT, OSALLISUUS JA YHTEISKUNNALLINEN MUUTOSTYÖ
                                   
Hyvinvointi ja osallisuus 10
     
           
           
Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö 10  
       
           
       
Sosiaalialan vaikuttamistyö 5  
       
           
       
Toinen kotimainen kieli
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Svenska inom socialbranschen 5
       
           
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
       
           
         
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
SOSIAALIALAN TYÖN LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT
                                   
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen 10
       
           
         
Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä 5
       
           
         
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (Lastentarhaopettaja kelpoisuus) 15  
         
           
     
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15  
         
           
     
ASIAKASLÄHTÖISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
                                   
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5  
         
           
     
Yrittäjyys 5  
         
           
     
Hyvinvointipalveluiden innovatiivinen kehittäminen 5  
         
           
     
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Työn kehittämisen harjoittelu 15    
           
           
 
Työn kehittämisen harjoittelu (Lastentarhaopettajan kelpoisuus) 15    
           
           
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15                                    
10267310614121461300614121461300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 102 67 31 0 61 41 21 46 1 30 0 61 41 21 46 1 30 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus, S19, yhteinen

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.

SSV219SP Sosionomikoulutus, S19, Tikkurila, ryhmä 2